Round Dance

Spoločenský tanec ako záľuba

Round dance je párový tanec, ktorý vychádza zo spoločenských tancov. Majú spoločný základ v tanečných rytmoch a figúrach. Na rozdiel od spoločenských tancov sa round dance netancuje súťažne, ale hlavne ako záľuba. Je špecifický tým, že sa tancuje na nápovedu. Do reprodukovanej hudby tzv. cuer napovedá názvy tanečných figúr, ktoré tanečníci na parkete vzápätí tancujú. Neučia sa naspamäť celé choreografie, ale názvy a prevedenie jednotlivých tanečných krokov – figúr. Názov tohto netradičného druhu tanca napovedá, že sa tancuje do kruhu – tanečníci sa pohybujú po obvode tanečného parketu a vďaka nápovede cuera tancujú všetky páry jednotne. Podobne ako v spoločenských tancoch, i v round dance sa tancujú tance štandardné (waltz, foxtrot, quickstep, tango...) i latinskoamerické (cha-cha, rumba, jive, samba...) a tiež sú v round dance zaužívané niektoré špecifické rytmy (two-step, slow two-step, bolero, mambo, west coast swing...). Tanečné figúry pre jednotlivé rytmy sú podľa obtiažnosti zoradené do fáz I - VI., čo ponúka širokú možnosť uplatnenia pre každého - od teenegera po dôchodcu, od začiatočníka po tanečníka klasických spoločenských tancov.

Round dance sa vyučuje a tancuje v kluboch po celom svete. Všetky povely /nápovedy/ cuera vrátane tanečných figúr sú v angličtine a sú celosvetovo štandardizované organizáciou zvanou Roundalab - The International Association of Round Dance Teachers. Vďaka jednotne definovaným tanečným figúram v angličtine si spoločne môžu zatancovať Slováci, Česi, Nemci, Angličania, Švédi, Američania, Japonci, Austrálčania, hoci sa stretli po prvý krát.

U nás, podobne ako vo svete, sa tanečné kluby popri round dancu často venujú aj tancovaniu tzv. square dance. Square dance je tanec vo štvorylke na nápovedu callera a vyvinul sa z country tancov. Aj vo square dancingu sú figúry celosvetovo jednotne definované a ich názvy sú tiež v angličtine.